BNO

Partners
De BNO verenigt én vertegenwoordigt meer dan 2.500 ontwerpers en 150 ontwerpbureaus en ontwerpafdelingen van bedrijven, samen ruim 6.700 ontwerpers. Daarmee zijn we de belangrijkste vertegenwoordiger van de ontwerpsector in Nederland. We zetten ons in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van onze leden en brengen hun werk en het vak nationaal en internationaal actief onder de aandacht.

Bekijk de website